حسین صالحی  رئیس اداره کتابخانه‌های شادگان در گفت و گو با خبرنگار برنا اظهار کرد: ترویج و اشاعه فرهنگ کتاب خوانی با هدف ارتقای سطح دانش افراد جامعه و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: یکی از راه‌های مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مساله کتاب و کتاب‌خوانی و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه خصوصا در میان جوانان و نوجوانان است و در واقع از شاخص‌های مهم توسعه‌ یافتگی هر جامعه سرانه مطالعه، میزان تولید و مصرف اطلاعات و کالاهای فرهنگی آن جامعه است.

صالحی افزود: همه ارگان‌ها باید به کمک اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیایند و از تمام ظرفیت خود در راستای ترویج امر مطالعه استفاده کنند.

رئیس اداره کتابخانه‌های شادگان درپایان گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین مردم بر افزایش ذخیره فرهنگ جامعه کمک می کند.