به گزارش خبرنگار برنا از چذابه، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی آخرین شرایط تردد زائران اربعین از مرز چذابهوارد این گذرگاه شد و از روند خدمات رسانی به زائران بازدید کرد.

اشتری در این سفر با حضور در مواکب پای صحبت موکب داران نشست و از روند خدمات رسانی آنان تقدیر کرد.