به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان آبادان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد و سید شریف موسوی برای دومین سال پیاپی رئیس شورای شهرستان آبادان انتخاب شد.

در همین راستا، علی معجزی(نائب رئیس) و علی بیراتی به عنوان منشی هیات رئیسه سال دوم انتخاب شدند.