به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان طی حکمی، محمد حیدری را به عنوان فرماندار جدید شهرستان دزفول منصوب کرد.

حیدری از مدیران استان کرمانشاه و متولد روستای چقاکبود از منطقه سنجابی کرمانشاه است.

وی پیش از این در سِمت هایی چون، مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، مدیرکل پارلمانی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل پارلمانی و امور مجلس وزارت کشور، رئیس اداره امنیت و عمران وزارت کشور، معاون معاونت سیاسی وزارت کشور، معاون اداره کل امور مرزی وزارت کشور، رئیس اداره طرح و برنامه وزارت کشور، رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور، کارشناس امور مرزی وزارت کشور و کارشناس سیاسی استانداری کرمانشاه فعالیت کرده است.

لازم به ذکر است که شهرستان دزفول از بهمن ماه ۹۶ تا کنون به سرپرستی امیرعیسی زاده مدیریت شد.

در همین راستا فرمانداری ویژه آبادان نیز تا کنون به صورت سرپرستی اداره می شود.