جلسه استیضاح شهردار آبادان که طبق قرار مشخص شده، امروز ساعت 15 قرار بود برگزار شود، با عدم حضور مخالفان شهردار به حد نصاب نرسید و لغو شد. خلیل جنامی، فواد دریس فر، حمید کوراوند و آرش بهفر موافقان استیضاح شهردار هستند که در جلسه حاضر نشدند.