|

آئین بزرگداشت استاد سیدمحمد علوی تبار(کیاوش) از شخصیت های تاثیر گذار تاریخ معاصر آبادان با حضور مسئولان محلی و نماینده گان مجلس شورای اسلامی، پیشکسوتان و شاگردان این استاد در سینما نفت آبادان برگزار شد. سیدمحمد علوی تبار متولد 1309است. وی عناوینی همچون، اولین فرماندار آبادان، مدیرکل آموزش پرورش خوزستان، نماینده مردم اهواز(اولین دوره)، نماینده مردم آبادان(دوردوم) مجلس شورای اسلامی، نماینده منتخب مردم در خبرگان قانون اساسی، معلم دبیرستان های آبادان، فعال فرهنگی اجتماعی و پژوهشگر علوم اسلامی را در کارنامه خود دارد. وی از جمله مجروحان حادثه هفتم تیر ماه 1360مجلس شورای اسلامی است.