|

مسابقات والیبال قهرمانی بانوان کشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی آبادان از روز شنبه آغاز شد. این رقابت ها با حضور 14 تیم؛ خزایی تهران، فردیس جوان البرز، ذوب زرین لنجان از اصفهان، مفاخری تهران، معرفت از فریدون کنار، تختی از قائم شهر، آینده سازان از دزفول، نماینده بندر امام، ویس از ماهشهر، مدرن خجسته مشهد، بامداد فسا، فارس نوین شیراز، نماینده گلستان و منطقه آزاد اروند در سالن ولیعصر مجموعه ورزشی شادروان دهداری تا 16 آذر ماه جاردی در حال برگزاری است.