به گزارش خبرنگار برنا، سعید جنامی معاون فرماندار شادگان در جلسه کمیته فنی شهرستان شادگان که در محل این فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای اجرای پروژه ها و زیر ساخت ها همه باید تلاش کنیم و هیچ مانعی در انجام طرح ها قابل قبول نیست.

او با عنوان اینکه این کمیته با هدف تسریع در انجام پروژه های عمرانی تشکیل شده است، گفت: عدم نظارت بر پروژه ها باعث کند شدن پروژه ها و تأخیر در جذب اعتبارات می شود.

جنامی در ادامه خواستار همکاری همه جانبه اعضاء این جلسه در امر نظارت بر پروژه ها شد.

 معاون فرماندار شادگان در پایان اضافه کرد: بازدید از پروژه های عمرانی در دست اجرا و بهره برداری شده و اعلام نظر نسبت به کیفیت فنی کارهای اجرایی مطابق پیشرفت فیزیکی عملیات، برنامه زمانبندی و چگونگی رعایت ضوابط و مقررات فنی و مالی و رعایت اصول حاکم بر معماری را از جمله وظایف و اختیارات کمیته فنی شهرستان است و انجام بررسی های فنی و حصول اطمینان از صحت و دقت نقشه های تهیه شده برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از دیگر وظایف کمیته فنی شهرستان است.