به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، محمدحسین ارسطوزاده سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان با اعلام این خبر اظهار کرد: در نشست شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی کشور، بقعه امیرسیف، بقعه حاجی باریکاب، بقعه شیخ لطفعلی، قنات بالارود، پای پل کرخه، کتیبه لال‎مزی، قلعه‎دز، قلعه‎منگره، محوطه هفت‎چشمه، محوطه زعفران دشت، محوطه کولان و محوطه منجیر از شهرستان اندیمشک پس از بررسی و تایید کارشناسان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

او گفت: محوطه سرتلی رامهرمز دیگر اثر خوزستان نیز با پیگیری‌ معاونت میراث فرهنگی استان ثبت ملی شد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان تاکید کرد: با ثبت ملی این آثار، هرگونه فعالیت و عملیات عمرانی و تغییرات محیطی در محوطه و حریم این آثار محدود به اعلام نظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی کشور است و با خاطیان در این خصوص برخورد قانونی می‌شود.