به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و مسئولین ادارات ورزش و جوانان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بهزیستی شهرستان های آبادان و خرمشهر و روسای هیئت های ورزشی منطقه، عیسی خزینه پور به عنوان رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلولین منطقه آزاد اروند انتصاب شد.

او به پیشنهاد پیمان ادیبی مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند و با حکم رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین ج.ا.ا ، به عنوان رئیس هیئت جانبازان و معلولین منطقه آزاد اروند منصوب شده است.

لازم به ذکر است که عیسی خزینه پور اولین رئیس این هیئت ورزشی است و پیش از این در منطقه کسی عهده دار این سمت نبوده است.