به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، همچون سالیان گذشته امسال نیز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خوزستان سراسر شور بود و امید.

حضوری پرمعنا، همراهی مردم و مسوولین، اقوام مختلف همه یکصدا فریاد انقلابی را سر می دادند که با اختیار خود انتخاب کرده بودند و اکنون چهلمین سالگرد آن را به پیروزی نشسته اند.

در این میان حضور چهرهای بومی اما سرشناس ملی در این مواقع بر همراهی و نزدیکی مردم و مسوولین که از اهداف انقلاب است، می افزاید.

در راهپیمایی امسال نیز دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری همگام با خوزستانی ها در راهپیمایی مردم اهواز حضور پیدا کرد.

حضوری به دور از تشریفات، ساده و صمیمی و همصدا با مرد و زن، کودک و جوان، بختیاری و عرب، کوچک و بزرگ با یک هدف برای ایران.

لازم به ذکر است که مردم پرشور اهواز از میدان مولوی به طرف چهار راه سلمان فارسی و سپس چهار راه آبادان حماسه بزرگ 22 بهمن را خلق  کردند.