به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، حمیدرضا لشکری معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه "کانال سلمان منطقه عین دو اهواز" روز گذشته دچار شکستگی شد، اظهار کرد: عملیات ترمیم کانال انتقال آب کرخه به اهواز موسوم به کانال سلمان شب گذشته به اتمام رسید و تا امروز عصر رهاسازی آب در آن انجام می شود.

او با عنوان اینکه حجم آب در این کانال زیاد نبوده، گفت: در محدوده محل شکستگی، زمین کشاورزی و منازل مسکونی وجود ندارد و خسارتی وارد نشده است.

لشکری با اشاره به انتقاد فرمانداری اهواز نسبت به تاخیر و عدم همکاری این سازمان در تعمیر این کانال افزود: از نظر ما هیچ سهل انگاری در عملیات ترمیم پیش نیامده، و تعمیرات بعد از آمدن ماشین آلات و مصالح آغاز شده است.

لازم به ذکر است که در خبر منتشره شب گذشته روابط عمومی فرمانداری اهواز؛ جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز از سهل انگاری و تاخیر در اقدام به موقع سازمان آب و برق خوزستان در ترمیم کانال انتقال آب سلمان انتقاد کرده و گفته بود: متاسفانه سازمان آب و برق خوزستان عملکرد خوبی ندارد و در ترمیم این کانال تاخیر کرده است.

کانال سلمان کانال خاکی به عرض 70 تا 110 متر و طول بیش از 100 کیلومتر، در پنج کیلومتری شمال شهر اهواز است که با اهداف نظامی ساخته شده و نقش اساسی در نظریه"جنگ آب" شهید چمران و غرقاب سازی مناطق استقرار دشمن در دوران دفاع مقدس ایفا کرد.