به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در نخستین نشست شبکه ملی جامعه و دانشگاه که  در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد این شبکه ملی جامعه و دانشگاه و تشکیل یک کارگروه در این زمینه فکر خوبی است اما لازم بود تصمیم گیری در این زمینه از طرف رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور ابلاغ می‌شد که دستگاه‌های متولی موظف به انجام آن باشند و ضمانت اجرایی این کار گروه را می‌دادند.

او گفت: اگر نظام ابلاغ و تصمیم سازی در این زمینه در جایگاه بالاتر از یک وزارت خانه بود، تاثیر گذاری این کار گروه بر نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی بیشتر می شد. چرا که این کار گروه یک کار گروه متشکل از چند سازمان است.

شریعتی افزود: در خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری، دانشگاهی است و رییس سازمان برنامه ریزی نیز از دانشجویان  دانشگاه شهید چمران است که این مساله می‌تواند حلقه رابطی میان نظام اجرایی استان و جامعه نخبگی و دانشگاهی خوزستان را شکل دهد و نقش دانشگاه را در نظام تصمیم سازی جدی‌تر کند.

استاندار خوزستان گفت: اگر تصمیم گیری در زمینه این کار گروه از جایگاه بالاتری ابلاغ شود ضمانت اجرایی آن در کلیه استان‌ها بیشتر می‌شود چرا که ممکن است در همه استان‌ها تاثیرگذاری دانشگاهیان در نظام اجرایی در حد خوزستان نباشد. اگر در زمینه این کار گروه از طرف وزیر کشور به استانداری‌ها یا از طرف سازمان برنامه ابلاغ شود، تعهد دستگاه‌ها به همکاری و مشارکت در برنامه‌های این کار گروه افزایش می‌یابد و این کار گروه رسمی‌تر می‌شود.

مقام عالی دولت در خوزستان در خصوص لزوم کمک دستگاه‌ها به دانشگاه‌ها اضافه کرد: دانشگاه از اساس یک نظام هیات امنایی دارد و مستقل است و این استقلال باید حفظ شود. اعتباری که دولت به عنوان بودجه به دانشگاه می‌دهد نیز به عنوان کمک به دانشگاه است. باید کمک به دانشگاه را در جامعه گسترش دهیم و این را به یک فضیلت تبدیل کنیم تا افراد در کمک به دانشگاه با یکدیگر رقابت کنند. در حوزه نظام سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی این کار شروع شده است. در حوزه دانشگاه‌های وزارت علوم ظرفیت و استحقاق بیشتری در این زمینه وجود دارد.

او با بیان اینکه کمک به دانشگاه در کشورهای دنیا یک امر معمول است، ادامه داد: در بسیاری از جوامع کمک به دانشگاه یک فضیلت است. باید این فرهنگ را در دانشگاه حاکم کنیم. چون ما این مساله را در کشور به یک فرهنگ تبدیل نکرده‌ایم، گفته می‌شود دانشگاه همیشه دنبال پول است. باید از دانشگاه حمایت شود همه ما باید برای کمک به دانشگاه دور هم جمع شویم و نه تنها از توان مالی موسسه‌ای که مسوولیت آن را بر عهده داریم بلکه باید از توان شخصی نیز برای کمک به دانشگاه استفاده کنیم.

استاندار خوزستان در پایان گفت: من قصور در این امر را متوجه دانشگاه می‌دانم و دانشگاه باید این را به فرهنگ تبدیل کند. همان طور که آموزش و پرورش خیرین مدرسه ساز را به فرهنگ تبدیل کرد. جوامع دانشگاهی باید در این زمینه پیش قدم شوند.