خلیل منیعات سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شادگان امروز در گفت و گو با خبرنگار برنا اظهار کرد: در حال حاضر سطح برداشت گندم سه هزار و جو 700 هکتار بوده و هنوز کلزا آماده برداشت نمی باشد.

 او گفتد: دو دستگاه کمباین بومی، 46 دستگاه کمباین مهاجر و جمعا 48 دستگاه کمباین فعال در شهرستان مشغول برداشت محصولات پاییزه می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان پایان گفت: تاکنون بالغ بر هفت تُن گندم خریداری شده که دو تن آن به منظور جاسازی مابقی گندم، در حال انتقال به کارخانه های آرد می باشد.