مهدی مکارمی امروز درگفت و گو با خبرنگار برنا در اهواز با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور مستندسازی تجارب مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی در جریان سیلاب اخیر استان خوزستان، طرح پژوهشی تهیه و تدوین شده و با همکاری تیمی از اساتید و اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی انجام می شود.

او گفت: در این طرح در نظر داریم تجربیات و ایده های مرتبط با مدیریت سیلاب اخیر را مستند سازی کنیم تا به عنوان مرجع قابل استنادی در آینده مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

مکارمی افزود: در ارتباط با بحران سیلاب اخیر، اقداماتی در حوزه پیشگیری، اطلاع رسانی، فنی و مهندسی و پشتیبانی صورت گرفت که در موارد بسیاری با استفاده از خرد جمعی و یا خلاقیت های کارشناسان و مدیران، نوعی دانش ضمنی در میدان فعالیت شکل گرفت که ضرورت دارد به دانش صریح و آشکار و قابل دسترسی برای همگان تبدیل شود.

مدیر کل برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان بیان کرد: مستندسازی تجارب، بخش مهم و ضروری از فرآیند مدیریت دانش است که در این راستا، شناسایی، مستندسازی و ذخیره سازی و انتقال و به اشتراک گذاشتن آن برای بهره گیری در آینده صورت می گیرد.

رییس شورای پژوهش استانداری خوزستان در پایان افزود: در این زمینه پس از جلساتی با برخی صاحب نظران و اساتید جهاد دانشگاهی استان و تفاهم صورت گرفته این پروژه آغاز شده و مجموعه ای کامل از تجارب بحران اخیر، نقاط ضعف و قوت، تهدید ها و فرصت ها، مستند سازی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.