به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، سردار تقی مهری در تشریح ضوابط و مقررات کسر خدمت ایثارگری والدین اظهار کرد: برابر اطلاع رسانی قبلی، مشمولان غیر غایب به ازای هر درصد سابقه جبهه، جانبازی و آزادگی والدین می توانند از 12 روز کسرخدمت ایثارگری بهره مند شوند.

او در مورد بهره مندی مشمولان غایب از کسر خدمت ایثارگری گفت: تنها مشمولان غایبی که تا تاریخ 98/1/12 خود را برای اعزام به خدمت معرفی و در تاریخ اعزام تعیین شده به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعزام شده اند، امکان بهره مندی از کسرخدمت ایثارگری والدین را دارند.

رییس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه کسر خدمت ایثارگری فقط برای یک فرزند اجرا می شود، افزود: صدور گواهی کسرخدمت ایثارگری تنها برای یک فرزند امکان پذیر بوده و قابل تقسیم بین دو یا چند فرزند ذکور نیست.

سردار مهری با اشاره به اینکه گواهی کسر خدمت ایثارگری برای مشمولانی صادر می شود که در حال انجام خدمت سربازی هستند، بیان کرد: برابر هماهنگی های صورت گرفته، خانواده های دارای فرزند ذکور دو قلو و یا چند قلو که همزمان درحال انجام خدمت سربازی هستند، بنا به درخواست والدین می توانند کسر خدمت را بین فرزندان خود تقسیم کنند.

رییس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در پایان افزود: مشمولان واجد شرایط معافیت به واسطه سابقه ایثارگری 28 و 29 ماه والدین، فقط تا پایان شهریور ماه سال 98 می توانند از این معافیت بهره مند شوند و پس از تاریخ مذکور، معافیت ایثارگری تنها بر اساس ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی و برمبنای 30 ماه سابقه رزمندگی، 25 درصد جانبازی، 24 ماه آزادگی اجرا می شود.