داریوش بهارلویی امروز در گفت‌ و گو با خبرنگار برنا در اهواز اظهار کرد: سیلاب به تمامی مناطق و اراضی کشاورزان خوزستان آسیب نرسانده ولی سازمان آب و برق خوزستان هم راستا با سیاست های استاندار خوزستان به سبب حمایت از کشاورزان و تسهیل در معیشت و بهبود شرایط اقتصادی، سیاست واحدی در اجازه برداشت آب اعمال کرده و ممنوعیت و یا محدودیتی را موجب نشده  است.

او با بیان این که در شبکه ها میزان کشت باید متناسب با تاسیسات و ظرفیت انتقال آب آنها باشد، گفت: کشت بیش از ظرفیت کانال های آبرسانی، بیشترین ضرر را متاسفانه به سمت کشاورزان بر می گرداند و هشدار های سازمان آب و برق به منظور جلوگیری از ورود خسارت به کشاورزان است.

مدیر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان افزود: سیلاب تنها به اراضی کشاورزی آسیب نرسانده بلکه کانال ها، برخی از مستحدثات فنی و شبکه های انتقال آب این سازمان نیز به شدت آسیب دیده و تخریب شده است.

بهارلویی بیان کرد: با وجود این با تمام هزینه های متصور برای ترمیم و زمان مورد نیاز به منظور آماده سازی تاسیسات تا جای ممکن این اقدامات با تلاش شبانه روزی کارشناسان و بخش های فنی مختلف سازمان آب و برق در کوتاه ترین زمان ممکن برای بهره برداری و ایجاد شرایط مناسب کشت، آماده شد.

او ادامه داد: به ازای ۴۶ میلیارد متر مکعب ورودی آب به سدهای استان خوزستان از مهر ماه تا کنون، بیش از ۳۶ میلیارد متر مکعب آب رهاشده است.

مدیر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان توضیح داد: از ابتدای خرداد ماه، شروع دوره گرم و آغاز کشت های تابستان تا کنون بیش از ۶.۶ میلیارد متر مکعب آب از مخازن سدهای استان خوزستان خارج شده است.

بهارلویی گفت در تامین منابع آب زراعت تابستانه به رغم وسعت کشت های پر مصرف خارج از برنامه، هیچگونه کمبود و محدودیتی اعمال نشده است.

او افزود: روزانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب در رودخانه های استان آب رها می شود، و این حجم رهاسازی آب در این وقت از سال کم سابقه بوده و موجب بهبود فوق العاده کیفیت آب نیز شده است به نحوی که در اکثر مناطق هدایت الکتریکی و شوری آب از استانداردهای موجود نیز بهتر است.

مدیر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان یادآور شد: در حال حاضر آب عبوری رودخانه کارون از مقطع شهر اهواز ۶۵۰ متر مکعب بر ثانیه و شوری یک هزار و ۱۲۵ میکروموس است که پس از سال ها خشکسالی یکی از طلایی ترین دوره های روخانه کارون را رقم زده است.

بهارلویی تصریح کرد: باید به خاطر بسپاریم انتظار آنکه تمامی منابع آبی سدها و یا بخش اعظم آن در تابستان مصرف شود انتظاری غیر منطقی خواهد بود.

مدیر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان در پایان تصریح کرد: نا مشخص بودن شرایط آب و هوایی سال آبی آینده و اهمیت کشت پاییز و زمستان در معیشت مردم استان باید حتما در برنامه ریزی های آب لحاظ شود، همچنین تناسب بین میزان آب مصرفی و توان زهکش های منطقه باید مورد توجه باشد که مشکلی از این حیث ایجاد نشود.