یا حسین گویان وارد می شوند، خستگی فرسنگ ها راه پیموده شده چه پیاده و چه سواره، در رخسارشان رنگ باخته و بی معنی است. برخی صبح رسیده اند و برخی وقت نهار. شلمچه؛ سال هاست قرارگاه عاشقی است، میعادگاه فرزندان و یاران حسین و علی است، اینجا مرزی است بی مرز، از زیر قرآن رد می شوند، یا حسین گویان خارج می شوند و این راه ادامه دارد... .

لینک کوتاه خبر