|

در ایام اربعین مواکب مستقر در مرزها و در مسیر پیاده روی، مکانی برای تامین غذا و استراحت زوار است. در شلمچه بیش از 400 موکب دار در طول تردد زایران، شبانه روز به عاشقان حسینی خدمات ارایه می دهند و به این خدمت می بالند.

لینک کوتاه خبر