خلیل آمله امروز به مناسبت هفته تربیت بدنی در گفت و گو با خبرنگار برنا در شادگان اظهار کرد: توسعه ورزش‌های همگانی و حمایت از هیات‌های ورزشی در این شهرستان ضروری بوده و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه موفقیت در حوزه ورزش این شهرستان نیازمند کارهای مشارکتی است، گفت: یکی از راه‌های توسعه ورزش همگانی در این شهرستان همراهی ادارات و مشارکت فعال هیات‌های ورزشی است.

رییس اداره ورزش و جوانان شادگان توسعه ورزش آموزش و پرورش، توسعه ورزش همگانی، توسعه ورزش قهرمانی و ساماندهی امور جوانان اعم از امور ازدواج، اشتغال، مسکن و هویت را از جمله برنامه های آتی و شاخص این اداره در سال جاری اعلام کرد.

آمله در پایان بیان کرد: ظرفیت و پتانسیل‌های ورزشی متعددی در شهرستان شادگان وجود دارد و تامل و توجه به این پتانسیل‌ها به منظور توسعه ورزش حایز اهمیت است.