به گزارش خبرنگار برنا از شادگان، سعید حاجیان امروز در همایش پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: با توجه به پیامدهای شوم اعتیاد در جامعه و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، مبارزه و پیشگیری از اعتیاد باید از خانواده ها آغاز شود.

او با اشاره به نقش فرهنگ سازی در مبارزه به اعتیاد، گفت: خانواده ها، اولین و موثرترین نهاد اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد و گرایش جوانان به مواد مخدر است.

فرماندار شادگان از همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه  شادگان، ادارات بهزیستی و آموزش و پرورش در اجرای این همایش تشکر و قدردانی کرد و افزود: در راستای مبارزه با  مواد مخدر از ابتدای  امسال تا کنون پنج دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مناطق مختلف شهرستان برگزار شده است.

حاجیان در پایان بیان کرد: ارتقای سطح آگاهی و شناخت اقشار مختلف مردم و بویژه جوانان از پیامدهای اعتیاد، از اهداف مهم برگزاری این همایش ها می باشد.