پرویز میرزایی امروز در گفت و گو با خبرنگار برنا در خرمشهر، به اجرایی شدن این طرح در خرمشهر اشاره و اظهار گفت: طرح بررسی ناباروری با هدف بررسی میزان شیوع ناباروی همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان در چهار شهرستان اهواز، خرمشهر، باغملک و کارون اجرایی شد.

او با اشاره به پایان یافتن این طرح در خرمشهر، گفت: این طرح در خرمشهر از بیستم آبان ماه آغاز شد و در قالب آن در 10 روز کاری صبح و بعد از ظهر دو تیم پرسشگر دو نفره شامل کارشناسان مامایی و بهداشت 15 خوشه تعیین شده را ارزیابی کردند.

رییس مرکز بهداشت خرمشهر افزود: در قالب طرح بررسی شیوع ناباروری به 263 خانه به صورت نمونه‎گیری تصادفی برای پرسشگری مراجعه شد که از این تعداد 150 پرسشنامه تکمیل شد.

بنا به گفته میرزایی 15 نقطه به عنوان خوشه‌های مورد نظر ارزیابی در خرمشهر انتخاب شده بود که سه منطقه روستایی و 12 منطقه آن شهری بوده است.

طرح بررسی شیوع نا باروی در کشور مربوط به زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله ایرانی است که ازدواج کرده‌اند و از آغاز زندگی مشترک آنها بیش از یک سال گذشته باشد. در قالب این طرح برخی مناطق از کشور به عنوان نمونه از استان‌های مختلف انتخاب شده‌اند.

 

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: