حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، امید حاجتی رییس برنامه ریزی و مدیریت خوزستان، سیده فرانک موسوی مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان مدیران استانی و اصحاب"سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان خوزستان" در نشست شورای برنامه ریزی استان رسما رونمای شد. سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان خوزستان، هجدهمین سند استانی کشور است که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی می شود. این سند به عدالت جنسیتی اختصاص دارد. این مراسم در سالن اصلی جلسات استانداری خوزستان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر