به گزارش گروه خبر برنا ؛ سنای فرانسه طرح ممنوعیت استفاده از حجاب توسط مادرانی را که همراه دانش‌آموزان به اردوهای مدارس می‌روند تصویب کرد.

مجلس سنای فرانسه به پیش‌نویس قانونی را که مادرانِ همراه کودکان دانش‌آموز از داشتن حجاب در برنامه‌های گردشی مدارس منع می کند، رای مثبت داد.

این ماده قانونی توسط حزب جمهوری‌خواه (LR) تقدیم مجلس و با 186 رای مثبت و 100 رای منفی تصویب شد. 159 نماینده سنا نیز به آن رای ممتنع دادند.

براساس این قانون مادرانی که در چارچوب برنامه‌های مدرسه همراه با کودکان خود به گردش می‌روند، از داشتن حجاب (روسری) منع می‌شوند. قانون مذکور برای اجرا نیاز به تصویب مجلس ملی فرانسه دارند.