به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، اولین دوره مسابقات روستاییان و عشایر منطقه 5 کشور به میزبانی شهرستان های قائنات و سرایان با حضور بیش از 400 ورزشکار، مربی، سرپرست ورزشکاران از 6 استان در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

خبرگزاری برنا خراسان جنوبی به عنوان رسانه مرجع وزارت ورزش و جوانان از سوی حسن مدیرکل ورزش و جوانان و حجتی مدیرکل دفتر توسعه ورزش های توسعه روستاییان وعشایر ورزات ورزش و جوانان طی لوحی از مصطفی ملائی سرپرست خبرگزاری برنا در خراسان جنوبی تقدیر شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: