دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ، راهبران توسعه با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد .

لینک کوتاه خبر