به گزارش گروه ورزشی برنا، با حکم عبدالمهدی نصیرزاده، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، حسین اوجاقی به عنوان رئیس انجمن ووشو دانشگاه پیام نور منصوب شد.