به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، دیدار‌های هفته اول تا پنجم از مرحله نهایی لیگ منطقه‌ای خردسالان دختران روز جمعه 26 بهمن ماه به میزبانی استان تهران با حضور تیم‌های زیر برگزار خواهد شد تا قهرمان این دوره از رقابت‌ها مشخص شود.

هیات تکواندو شهرستان محمدیه، آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن، هیات تکواندو خراسان رضوی الف، شهرستان سنندج، هیات تکواندو استان لرستان

برنامه رقابت‌ها به شرح زیر است:

هفته اول

تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن – استراحت

تیم هیات تکواندو استان خراسان رضوی الف – تیم هیات تکواندو شهرستان خرم آباد

تیم هیات تکواندو شهرستان محمدیه – تیم شهرستان سنندج

هفته دوم

تیم شهرستان سنندج - استراحت

تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن – تیم هیات تکواندو شهرستان خرم آباد

تیم هیات تکواندو استان خراسان رضوی الف – تیم هیات تکواندو شهرستان محمدیه

هفته سوم

تیم هیات تکواندو استان خراسان رضوی الف – استراحت

تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن – تیم شهرستان سنندج

تیم هیات تکواندو شهرستان محمدیه – تیم هیت تکواندو شهرستان خرم آباد

هفته چهارم

تیم هیات تکواندو شهرستان خرم آباد - استراحت

تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن – تیم هیات تکواندو شهرستان محمدیه

تیم هیات تکواندو استان خراسان رضوی الف – تیم شهرستان سنندج

هفته پنجم

تیم هیات تکواندو شهرستان محمدیه – استراحت

تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن – تیم هیات تکواندو استان خراسان رضوی الف

تیم شهرستان سنندج - تیم هیات تکواندو شهرستان خرم آباد