به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی ها در نوروز سال هفتاد و هشت درباره همکاری و کمک زن و مرد به یکدیگر گفتند: "همکاری و کمک به این نیست که وارد حجم کار یکدیگر بشوند، نه، بلکه، یکدیگر را روحا تدارک کنند، مردها معمولا با مسایل مشکل تری در جامعه برخورد دارند، زن ها می توانند به آنها روحیه بدهند، می توانند خستگی آنها را از تن شان بیرون کنند، به آنها تبسم کنند و به آنها دلخوشی دهند. اگر چنانچه خانم ها هم کاری بیرون از خانه دارند، باز مرد به آنها کمک کند و او را تقویت کند". (۷۸/۱/۱۵)