به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ مناظره وی با بایدن که نژادپرستی از آن می بارید و استفاده وی از الفاظی که حتی مردم کوچه و خیابان آن را به کار نمی برند، گواهی بر این مدعاست.

همزمان، دولتها و سازمانهای بین المللی نیز 15 روز از ترامپ و سیاستهای بچگانه اش راحتند که فقط باعث هرج و مرج در جهان شده، آمریکا را در جهان و حتی غرب منزوی کرده، جنگ تجاری میان آمریکا و چین و بین آمریکا و غرب را سبب شده، رابطه میان اعضای پیمان ناتو را به هم ریخته، و آمریکا را از اکثر معاهده ها و توافقنامه های بین المللی خارج کرده است.

ترامپ چگونه می خواهد 15 روز در بیمارستان به دور از دوربین باشد در حالیکه جنون دوربین دارد و تصمیمهایش مانند تحریم ملتها و کشورها، فروش سلاح به شیخ نشینهای عرب حوزه خلیج فارس و حتی عادی سازی رابطه کشورهای عربی با رژیم اسرائیلی را در برابر دوربین انجام می دهد.

او جنون توتیر دارد و هیچ رئیس جمهوری در دنیا نیست که از طریق توتیر یک کشور یا ملت را تحریم کند به همین دلیل در صورتیکه باقی ماندنش در بیمارستان به طول انجامد و نتواند کشور یا ملتی را تحریم کند ، حتما اینبار سرفه و تب را تحریم خواهد کرد.

منبع:العالم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: