مهندس چیت‌چیان وزیر نیرو که به منظور بازدید از مجتمع در حال ساخت صنعت فولاد ترشیز به کاشمر سفر کرده بود با حضور در زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس(ره) و اقامه نماز به مقام این عالم وارسته ادای احترام کرد . در این بازدید مدیرعامل مؤسسه گزارشی از برنامه زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس(ره) و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی آستان قدس رضوی در این مجموعه فرهنگی جهت استحضار وزیر نیرو ارائه نمود .