به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، شامگاه شنبه گزارشی در اختیار قاضی محسن مدیر روستا، بازپرس جنایی تهران قرار گرفت که نشان می‌داد پسر 11ساله‌ای به کام مرگ رفته است. با دستور قاضی، تحقیقات درباره این حادثه شروع شد. به‌نظر می‌رسید قربانی پسر دانش‌آموزی بود که با روسری مادرش، خود را از چهارچوب در بالکن حلق‌آویز کرده بود.

پدر داغدار وی که از مرگ پسرش شوکه شده بود به کارآگاهان گفت: پسرم فصل امتحاناتش بود و خیلی اضطراب داشت اما مشکل جدی نداشت. ظهر امروز همراه همسر و پسرکوچکم به خانه یکی از بستگانمان رفتیم اما پسربزرگم به بهانه اینکه درس دارد همراه ما نیامد و در خانه ماند. می‌خواست درس بخواند و ما هم بی‌آنکه بدانیم تصمیم تلخی گرفته از خانه بیرون رفتیم. غروب وقتی برگشتیم هرچه صدایش زدیم جواب نداد.

به داخل اتاقش رفتیم و ناگهان با صحنه عجیبی روبه‌رو شدیم. پسرم خودش را حلق‌آویز کرده بود و دیگر نفس نمی‌کشید. همسرم با دیدن این صحنه از حال رفت و هنوز نمی‌دانم پسرم به چه علت تصمیم گرفت که به زندگی خودش پایان بدهد.به گزارش همشهری، با دستور قاضی جنایی، جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.