به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، خراسان نوشت:پسر جوانی که در یک دوستی خیابانی دلباخته دختر جوانی شده بود دریک قرار خیابانی مورد زورگیری عشق خیابانی اش قرار گرفت.

 پسر جوانی که برگه شکایتی در دست داشت وقتی مقابل میز بازپرس شرقی (شعبه 202 دادسرای مشهد ) ایستاد ماجرای شکایتش را این گونه مطرح کرد که چندی پیش از طریق یک دوستی خیابانی با دختر جوانی آشنا شدم ودر قرارهای  بعدی به او علاقه مند شدم .

 مالباخته ادامه داد : دوباره بادختر جوان قراری گذاشتم تا او را دریک پارک درحوالی خیابان مسلم ببینم . هنوز لحظه ای از حضور من در کنار او نگذشته بود که چند مرد جوان قوی هیکل از پشت بوته ها بیرون پریدند و درحالی که دردستانشان قمه ، چاقو و افشانه فلفلی بود به سمت من حمله ور شدند و من را مورد ضرب و شتم قرار دادند  و یکی از آن ها گفت هرچه در جیب داری خالی کن . اینگونه بود که  با زور گوشی تلفن همراه گران قیمت و وجوه نقد همرا هم را سرقت کردند . من تا آن لحظه متوجه نقشه دختر جوان نشده بودم  و زمانی پی بردم ماجرای  دوستی و قرار ها برنامه ای برای سرقت از من  بود که دوست خیابانی من  هم پس از آن زورگیری همراه با افراد مهاجم از محل متواری شد .

بازپرس شعبه پس از شنیدن اظهارات مرد جوان  و بررسی گزارش انتظامی موجود در پرونده، دستور شناسایی و دستگیری دختر شیاد و همدستانش  را صادر کرد.