به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، یک پزشک چینی در حالتِ خوابیده روی شکم، بیماران خود را معاینه می‌کند.

این پزشک به دلیل آسیبی که به کمر وی وارد شده، ناچار است همیشه بر شکم بخوابد. این مشکل، مانعی در انجام وظایف شغلی این پزشک ایجاد نکرده، چرا که وی با همین وضعیت بیماران خود را معاینه می‌کند.

طبق گزارش‌ها او روزانه حدود 90 مراجعه کننده را می‌پذیرد.