به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، راستان نیوز با این مقدمه نوشت: شاید بررسی فیش های حقوقی ایشان به تنهایی نشان دهنده واقعیت های کسب درآمد نامشروع و کسب ثروت از پول بیت المال نباشد. خزانه خالی، که علیرغم وفور ارزهای خارجی ناشی از فروش نفت با قیمت بالا، به روحانی تحویل شد خود می تواند نشانی از خاصه خرجی مدیران ارشد دولت قبل، برای نفع شخصی و کسب ثروت توسط آن ها باشد.

گفته شده تعدادسفرهای خارجی وزیر ورزش و جوانان سابق به قدری زیاد بوده است که مبالغ هنگفتی هزینه این سفرها بوده است بگونه ای که شنیده شده دیگر نیازی به حقوق آنچنانی نداشته است.

اگر مسئولین ورزش فقط همین یک مورد را بررسی کنند شاید بتواند راهگشای خوبی برای هزینه های عجیب و غریب مدیران ارشد دولت قبل در سفر های بی حد و حصر خارجی آن ها باشد.

گفته شده این مدیران ارشد به تبعیت از رییس جمهور وقت که در سفرهایش به نیویورک گروهی حدود ۱۵۰ نفر را حتی از اقوام و خویشان با خود می برد، هزینه های هنگفتی در سفر های خارجی، بدون هیچ بازخواستی انجام می داده اند.