به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، راهنمای گردشگری بولیویایی، فسیل ۸۰ میلیون ساله ای را کشف کرد که رد پای یک گونه درنده دایناسور است.

رد پای این دایناسور، موسوم به آبلی سور، در کشور بولیوی واقع در امریکای جنوبی کشف شده که یکی از بزرگترین انواعی است که تاکنون پیدا شده است. رد پای این دایناسور، یک متر و ۲۲ سانتی متر است.

تصاویر و ادامه مطلب را در اینجا ببینید.