به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از العالم، این روزنامه به نقل از منبعی که در جریان تحقیقات مرتبط با فاسد در سال 2013 شرکت داشته است، نوشت وی گفتگویی را که دربارۀ ترور ناکام اردوغان میان دو تن ازهوادران گولن انجام شده، شنیده است.

این منبع افزود که دیده است یکی از هواداران گولن در حین گفتگویی تند با رئیس پلیس در یک پارک، بر سر رئیس پلیس فریاد زده است: "اردوغان چگونه توانست این عمل جراحی را لغو کند؟ چه کسی به او هشدار داده بود؟ چگونه توانست از مرگ فرار کند"؟

این منبع گفت اردوغان در آخرین لحظه آن عمل را لغو کرده است.

مسئولان ترکیه فتح الله گولن، مخالف آمریکا نشین اردوغان، را عامل اصلی طراحی کودتای نافرجام این کشور می دانند.