به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، آزاده نامداری نوشت:

 
اولین قدم زدن با گندم خانوم البته پیچیده شده درآغوش پدر،که یه وقت سرما نخوره
 
عکاسم بنده هستم که این روزا دارم تمامی لحظات گندمو ثبت میکنم.
 
این یه بعد از ظهر خانوادگی بود، همسر،من و گندم کوچولوی سی وچهار و پنج روزه.
 
پ.ن.خدایا خودت مراقب همه ی نی نی های کوچولوها باش.
 
گندمم مامان! به زندگیمون خوش اومدی
 
 
همسر آزاده نامداری و دخترشان گندم