به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، دستور ساخت این مسجد توسط بی بی خانم که معشوقه ی تیمور لنگ بوده و به افتخار بازگشت تیمور از هند داده شد. معماری که ساخت این مسجد را قبول کرد دیوانه وار عاشق ملکه شد و اتمام کار را به تعویق انداخت.

بی بی خانم خشمگین از تاخیر بود و سعی داشت قبل از برگشت تیمور بنا ساخته و تکمیل شود. هنگامی که از معمار درخواست کرد هر چه سریع تر کار را به اتمام برساند معمار گفت که بیماری دارد و تنها درمان بیماری هم با بوسیدن ملکه بهبود میابد و اجازه خواست تا ملکه تیمور لنگ یعنی بی بی خانم چینی را ببوسد. ملکه در جواب گفت نمی تواند این کار را بکند ولی در عوض می تواند بندگانش را به انتخاب معمار هدیه دهد. معمار قبول نکرد و گفت عشق ملکه آنرا می سوزاند و تنها راهش بوسیدن خود ملکه است. ملکه برای تکمیل هدیه مجبور به توافق گستاخانه ی معمار شد.

تیمور با خوشحالی از سفر برگشت تا هدیه اش را هم ببیند. 

به گفته ی یکی از نسخه ها تیمور لنگ متوجه درخواست پیشنهاد معمار به معشوقه اش شد و دستور داد وی را اعدام و سپس در زیرزمین که کتابخانه اش قرار داشت دفن کنن و حجاب را برای جلوگیری از وسوسه مردان برای تمام زنها و دختران اجبار کرد.

امروز، مسجد بی بی خانم در ازبکستان، یکی از محبوب ترین مکان های بازدید شده توسط گردشگران است. دو سال پیش آن را تا حدودی بازسازی نیز کردن.

منبع:همگردی