به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، بعضی افراد از لحاظ ژنتیکی و خصوصیات فردی، که آن هم منشاء ژنتیکی میتواند داشته باشد، افرادی شاد و همواره سرخوش هستند و بعضی از افراد با وجود شرایط معمولی در زندگی، همواره بدون هیجان، عبوس و دلمرده اند و احساس نارضایتی از زندگی نمیتواند آنها را رها کند.

تا حدود زیادی شرایط خوب مالی و داشتن مشاغل موفق، در رضایت افراد از زندگی نقش موثری دارد. این افراد بعلت امکانات بیشتر، میتوانند به تفریحات مختلف و سفرهای مفرح بپردازند که به افزایش کیفیت زندگی و روحیه افراد می انجامد.

اما اکثر مردم که دارای شرایط متوسط مالی و بعضا مشکلات مالی و کاری هستند، اغلب در معرض افسردگی های حاد و مزمن و نارضایتی از زندگی میباشند.

برای هر دو گروه، میتوان چند روش برای افزایش رضایت در زندگی پیشنهاد کرد.

12 روش برای افزایش رضایت از زندگی:

1- لحظات روزانه زندگی را درک کنید

2- از مقایسه بپرهیزید

3- بیش از اندازه به پول توجه نکنید

4- اهداف معنادار داشته باشید

5- در کار ابتکار به خرج دهید

6- دوست پیدا کنید و به خانواده اهمیت دهید

7- لبخند بزنید، حتی زمانی که حالش را ندارید

8- قدردان باشید

9- از خانه بیرون بروید و ورزش کنید

10- بخشش را فراموش نکنید

11- با تغییرات زندگی سازگار شوید

12- شرایط خاص زندگیتان را بپذیرید و با آن کنار بیایید

منبع:راستان نیوز