به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، روزنامۀ دیلی میل چاپ انگلیس در گزارشی نوشت که این خانوادۀ هندی در روستایی در ایالت بهار در شمال هند زندگی می کنند و هر کدام یک انگشت اضافه در هر یک از دست و پاهای خود دارند. از این رو با داشتن 600 انگشت، مجموعا صد انگشت از افراد عادی بیشتر دارند.

این روزنامه به نقل از پزشک دانشکدۀ پزشکی در شهر بونی در غرب هند نوشت: «این پدیدۀ عجیب از عوارض بیماری تعدد انگشت است که نوعی اختلال ژنتیکی به شمار می آید».

وی افزود: «انگشت اضافه را می توان قطع کرد اما این جراحی هزینه بر است. ضمن آن که انگشت اضافه مشکلی در زندگی شخص پدید نمی آورد و فقط ممکن است باعث کاهش اعتماد به نفس شود».