به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

«مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید، مگذار لحظه ای، روزنه پنجره ها بسته شود... شبتون آرام و گرم»

المیرا شریفی مقدم و همسرش داوود عابدی

<p>