به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ استخاره (طلب خیر کردن) یکی از اموری است که معمولا با آن سروکار داریم و برخی اوقات ممکن است به نتیجه استخاره عمل نکنیم! حال این سوال مطرح می شود که آیا عمل نکردن به استخاره کار درستی است؟


در منابع حدیثی چنین آمده است: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: گرامی‌ ترین فرد نزد خدا کیست؟ فرمود: «آن‌ کس که بیش از همه ذکر خدا گوید و از او اطاعت کند.» پرسیدند: منفورترین فرد نزد خداوند چه کسی است؟ فرمود: شخصی که خدا را متهم می‌ دارد.

پرسیده شد: مگر کسى خدا را متهم می‌دارد؟! فرمود: «آرى؛ آن‌ کسی ‏که از خداوند، طلب خیر ‌کند و هنگامی که خیر و مصلحت او در دشواری‌ها و سختى‌ها دانسته شد، عصبانی و خشمگین ‌شود! او همان کسى است که خدا را متهم می‌ دارد»

این حدیث، در مورد فردی است که گویا بین دو امر، به یکی تمایل داشته و گزینه دیگر را نمی‌پسندد. در عین حال؛ در دعاهای خود از پروردگار طلب خیر می‌کند که گزینه مناسب را برای او در نظر بگیرد و اتفاقاً خداوند در مقام اجابت، خیر او را در گزینه‌ ای قرار می‌دهد که نه تنها دلخواه او نبوده، بلکه با دشواری‌هایی همراه است. اگر او در این هنگام، خشمگین شود، گویا خدا را متهم به این ساخته که انتخاب مناسبی برای او انجام نداده است.


منبع:

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ص 364، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1404ق؛

 برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج 2، ص 598، قم، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1371ق

 حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ‌ج 9