به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ خواننده رپ (صفت) به اتهام قتل پدر ناتنی اش بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش را در این خبر مشاهده کنید.

اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش

 

اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش

 

اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش

 

اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش

 

اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش

 

اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش

 

اولین تصاویر از محل درگیری مرگبار حمید صفت با ناپدری اش