به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛گارد تشریفات در فرودگاه بوئنوس آیرس آرژانتین به اشتباه بجای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین از یکی از مقامات چینی استقبال کرد.

هیئت چینی برای شرکت در نشست گروه ۲۰ به آرژانتین سفر کرده است.