به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ امام صادق (علیه السّلام) فرمود:، چون خدا خیر بنده‌اى را خواهد، اثرى از نور در دلش گذارد و گوشهاى دلش را باز کند و فرشته‌اى بر او گمارد که نگهدارش باشد و چون براى بنده‌اى بدخواهد، اثرى از سیاهى در دلش افکند و گوشهاى دلش را به بندد و شیطانى بر او گمارد که گمراهش کند، سپس این آیه (۱۲۶ سوره ۶) را قرائت فرمود: «هر که را خدا خواهد هدایت کند، سینه او را براى اسلام آوردن بگشاید. (عاشق و فریفته شود) و هر که را خواهد گمراه کند سینه‌اش را تنگ و سخت کند که گوئى به آسمان خواهد رفت.

منبع:میزان