به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛رضا عسگری اظهار کرد: کوی فاطمیه شرایط مناسبی از لحاظ بهداشتی و زیرساخت‌های شهری ندارد.

وی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت، خدمات زیرساختی بهداشتی برای مناطق حاشیه شهر در نظر گرفته است، عنوان کرد: در این زمینه شهرداری نیز وظایفی داشته که تا حدودی انجام داده است.

عسگری با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت مناطق حاشیه شهر نیازمند توجه مدیران و جدیت در اجرای برنامه‌ها است، بیان کرد: برای انسجام فعالیت‌ها باید اقدامات در قالب حوزه بازآفرینی شهری اتفاق بیفتد.فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه ساختار بازآفرینی تغییر یافته و قبلا به صورت شهرستانی انجام  می‌شد، ادامه داد: اما با تغییر هیأت اجرایی، در ادامه اقدامات ستاد بازآفرینی در حوزه استانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات کالبدی اقدامات انجام می‌شود و باید خدمات شهری به این مناطق برسد، بیان کرد: در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید سطح اطلاعات عمومی مردم و فرهنگ شهروندی افزایش یابد.

عسگری با بیان اینکه برای انجام فعالیت‌ها هم‌افزایی خوبی صورت گرفته است، گفت: علاوه بر کوی فاطمیه در سایر مناطق حاشیه شهر حضور داشته و با توجه به محدودیت و مشکلات کالبدی بیش از این تلاش شود.

فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه بخشی از برنامه‌ها خوب است ولی کافی نیست، تاکید کرد: برنامه‌ها با بهبود شرایط کمی و کیفی در سال جدید آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه از شورا و شهرداری درخواست شده تا بحث‌های خدمات‌رسانی را به صورت جدی اجرا کنند، گفت: اقدامات در حاشیه شهر باید منسجم انجام شود تا به سرانجام برسد.

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: