به گرارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: سیستم‌های مدیریتی، سازمان را در شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود و پاسخگویی موثر و کارآمد به فرصت ها و تهدید ها یاری رساند.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تصریح داشت: این ممیزی از سوی شرکت بیکران راهکار سعادت، به منظور پایش و ارزیابی سیستم‌های مدیریت بر اساس استانداردهای سری است.
مهندس احمدلو رمز موفقیت یک سازمان را داشتن مدیریت مناسب و کارکنان علاقمند دانست و با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته افزود: امیدواریم از نکات به دست آمده در روزهای ممیزی، در مسیر رفع کاستی ها و ارتقاء نقاط قوت سازمان گام برداریم.
در ادامه رئیس برنامه ریزی و نماینده مدیریت در سیستم مدیریّت شرکت گاز استان زنجان نیز با بیان اینکه اجرایی شدن ممیزی مراقبتی؛ سریِ استانداردهایِ عمل بزرگی است گفت: امیدواریم با تلاش مسئولین بخشهای مختلف؛ سطح کیفی خدمات ارائه شده را به طور مستمر بهبود بخشیده و شاهد پیشرفت و کسب افتخارات بیشتر توسط گاز زنجان باشیم.
 

 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: