به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ این جلسه که با حضور دکتر فیروزفر ریاست هیئت امناء برگزار شد، ریاست هیئت امناء با تاکید بر اینکه فرهنگ و حسینیه اعظم زنجان به اتفاق عنوان این کمیته را تشکیل می‌دهند، افزود، رسالتی عظیم بر عهده اعضای کمیته فرهنگی حسینیه اعظم زنجان میباشد و این مطلب با تأمل در گستردگی مفهوم فرهنگ و تقدس و جایگاه حسینیه اعظم به راحتی قابل درک است.

دکتر فیروزفر افزود پتانسیل حسینیه اعظم زنجان قرارگیری در بالاترین جایگاه نشر پیام تشیع است که این به خاطر آوازه فراملی و جهانی حسینیه اعظم است.

وی افزود: در این جلسه مهندس فروزنده حاج سعید یوسفیان از اعضای هیئت امنای حسینیه اعظم به بیان دیدگاههای خود پرداختند و همچنین رهروی، مشایخی، مطلبی و احدی از اعضای کمیته فرهنگی در خصوص فعالیتهای کمیته فرهنگی مطالبی را بیان داشته و خواستار هماهنگی‌های بیشتر در خصوص برگزاری برنامه های فرهنگی حسینیه اعظم شدند.

همچنین از رویدارد های دیگر حسینیه اعظم زنجان برگزاری جلسه هفتگی هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان می باشد.

 در این جلسه بیلان عملکرد نه ساله صندوق قرض الحسنه سیدالشهدا (ع) و دارالشفای حسینیه اعظم قرائت شد.

اعطای ۱۵۷۵۱ فقره وام قرض الحسنه با اعتبار ۴۹۰ میلیارد ریال به مردم بین سالهای ۹۰ الی ۹۸ از جمله فعالیتهای این صندوق بود.

 در این جلسه سند چشم‌انداز توسعه رقبات حسینیه اعظم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات هیئت امناء جهت تنظیم جدول بودجه حسینیه اعظم ارائه گردید.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: