به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ خدائی  مدیر کل راه آهن منطقه شمالغرب – میزان افزایش تن کیلومتر بارخالص و ناخالص حمل شده راه آهن شمالغرب در سه ماهه سال 1399 (در مقایسه با مدت زمان مشابه سال  قبل) را 69و63 درصدوتن کیلومتر بارگیری (مبداء –مقصد )را 222درصد اعلام نمود.
این مقام مسئول مقدارتن کیلومتر بار خالص حمل شده این اداره کل در3ماهه اول سال جاری را 76114758و تن کیلومتر بارناخالص حمل شده را 153185420 و تن کیلومتر بارگیری(مبداء –مقصد ) را 96718232عنوان داشت.

این ارقام درفروردین،اردیبهشت و خردادماه سال1398 به مقدار 45105295(تن کیلومتر بار خالص حمل شده)،94133220(تن کیلومتربارناخالص حمل شده )و30008754تن کیلومتر بارگیری(مبداء –مقصد )بود.
نامبرده در پایان اقلام تن کیلومتر بار خالص حمل شده و تن کیلومتر بارگیری(مبداء –مقصد )راه آهن شمالغرب را در زمینه های :کنسانتره سنگ آهن ، غلات و نهادهای دامی ، خاک سنگ روی و شمش روی و آهن ، گندله ، خمیر کاغذ ، گوگرد و ... برشمرد.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: